הוטמייל

הוטמייל, שנוסד על ידי סייביר באתיה וג'ק סמית' בשנת 1995, הושק מסחרית ב-4 ביולי 1996, יום העצמאות של ארצות הברית ובאופן סמלי ייצג את העצמאות מספק שירותי האינטרנט. הרעיון הראשוני של ג'ק סמית' היה להשיג גישה לדואר האלקטרוני ברשת מכל מחשב, בכל מקום בעולם. כשסייביר באתיה העלה את הרעיון לשירות הדואר האלקטרוני המקוון, הוא ניסה את כל השמות שמסתיימים ב-mail, ולבסוף בחר את השם הוטמייל בגלל שהשם הכיל את המלים "HTML" - השפה העילית ששימשה לכתיבת הבסיס של דפי אינטרנט. בתחילה השם צויין כ-HoTMaiL. הוטמייל התבסס כלכלית על ידי קרן הון סיכון. בדצמבר 1997, הוטמייל דיווח על יותר מ-8.5 מיליון מנויים, ובאותו חודש נמכר למיקרוסופט ב-400 מיליון דולר, לאחר מכן השירות שווק תחת MSN. בפברואר 1999, הוטמייל דיווחה על יותר מ-30 מיליון חברים פעילים. הוטמייל הציע חשבונות דואר אלקטרוני בארצות רבות, היה זמין ב-17 שפות. במאי 2010 דיווחה הוטמייל על 360 מיליון חברים רשומים, ועל נפח של למעלה מ-8 מיליארד הודעות ליום. עד היום הוטמייל הוא אחד משירותי הדואר האלקטרוני המקוון הגדולים ביותר. הפיתוח והצוות של הוטמייל ממוקמים בעיר מאונטין וויו, קליפורניה, בקמפוס מיקרוסופט בעמק הסיליקון.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
הוטמיילוטמיילהטמיילהומיילהוטיילהוטמיל
הוטמילהוטמייומיילוטיילוטמילוטמיל
וטמייהטיילהטמילהטמילהטמייהומיל
הומילהומייהוטילהוטייהוטמיגוטמייל
כוטמיילעוטמיילנוטמיילבוטמיילה7טמיילה8טמייל
הןטמיילהלטמיילהחטמיילהיטמיילהטטמיילהו6מייל
הו7מיילהוומיילהוחמיילהוימיילהועמיילהואמייל
הוטעיילהוטייילהוטחיילהוטציילהוטניילהוט9ייל
הוט0יילהוטפיילהוטףיילהוטךיילהוטליילהוטןייל
הוטמאילהוטמטילהוטמוילהוטמחילהוטמצילהוטממיל
הוטמנילהוטמעילהוטמיאלהוטמיטלהוטמיולהוטמיחל
הוטמיצלהוטמימלהוטמינלהוטמיעלהוטמייוהוטמיין
הוטמייםהוטמייךהוטמייץהוטמייתהוטמייצהוטמייח
הגוטמיילהכוטמיילהעוטמיילהנוטמיילהבוטמיילהו7טמייל
הו8טמיילהוןטמיילהולטמיילהוחטמיילהויטמיילהוטטמייל
הוט6מיילהוט7מיילהוטומיילהוטחמיילהוטימיילהוטעמייל
הוטאמיילהוטמעיילהוטמייילהוטמחיילהוטמציילהוטמנייל
הוטמ9יילהוטמ0יילהוטמפיילהוטמףיילהוטמךיילהוטמלייל
הוטמןיילהוטמיאילהוטמיטילהוטמיוילהוטמיחילהוטמיציל
הוטמימילהוטמינילהוטמיעילהוטמייאלהוטמייטלהוטמייול
הוטמייחלהוטמייצלהוטמיימלהוטמיינלהוטמייעלהוטמיילו
הוטמיילןהוטמיילםהוטמיילךהוטמיילץהוטמיילתהוטמיילצ
הוטמיילחגהוטמיילכהוטמיילעהוטמיילנהוטמיילבהוטמייל
ה7וטמיילה8וטמיילהןוטמיילהלוטמיילהחוטמיילהיוטמייל
הטוטמיילהו6טמיילהו7טמיילהווטמיילהוחטמיילהויטמייל
הועטמיילהואטמיילהוטעמיילהוטימיילהוטחמיילהוטצמייל
הוטנמיילהוט9מיילהוט0מיילהוטפמיילהוטףמיילהוטךמייל
הוטלמיילהוטןמיילהוטמאיילהוטמטיילהוטמויילהוטמחייל
הוטמציילהוטממיילהוטמניילהוטמעיילהוטמיאילהוטמיטיל
הוטמיוילהוטמיחילהוטמיצילהוטמימילהוטמינילהוטמיעיל
הוטמייולהוטמייןלהוטמייםלהוטמייךלהוטמייץלהוטמייתל
הוטמייצלהוטמייחלההוטמיילהווטמיילהוטטמיילהוטממייל
הוטמייילהוטמייילוהטמיילטוהמיילהטומיילהמטוייל
הומטיילהוימטילהוטימילהוטיימלהוטמיילהוטמליי
הוטמילי